សៀងហៃអេស៊ាជីងអាគ្រីអេកឃ្យូរីនអេនជីនារីងខូអិលធីឌី

ទូរស័ព្ទ: 0086-13816652188

ទូរសារ: 0086-021-31006136

វេបសាយ: www.zunhaiacrylic.com

អាស័យដ្ឋានរបស់ក្រុមហ៊ុន: អាគារ 4-6, លេខ 188, ផ្លូវ Xianye, ក្រុង Zhujing, ស្រុក Jinshan, សៀងហៃ - ក្រុមហ៊ុនផលិតអាការីលអាការីល